Trius Advocaten

Nieuwsberichten

Als we seminaries inrichten of andere initiatieven opzetten, informeren we u daarover graag in deze rubriek. Wij houden u ook graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraktijk via duidelijke en onderbouwde nieuwsberichten. Op deze manier getuigen we van de expertise die u zoekt. 

Soms heeft een kunstenaar ook baat bij wat minder “flou artistique”

22/09/2020

Alhoewel social media thans kunstenaars al heel wat mogelijkheden biedt om hun creaties aan de wereld te tonen, doen veel beroepskunstenaars ook op heden nog steeds beroep op een kunstgalerie om hun werken te promoten en te...

Dekt de vlag “tienjarige aansprakelijkheid” eigenlijk nog wel de lading?

22/09/2020

Op basis van de artikelen 1792 en 2270 B.W. zijn aannemers en architecten gedurende tien jaar aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit van het door hen ontworpen of uitgevoerd gebouw of groot werk geheel of gedeeltelijk in het gedrang...

Meer dan een plexiwand tussen het beroep van architect en dat van aannemer van openbare of private werken

22/09/2020

Eenzelfde persoon kan niet tegelijkertijd het beroep van architect en het beroep van aannemer van openbare en private werken uitoefenen. Er geldt immers een onverenigbaarheid van het beroep van architect met dat van aannemer van openbare en...