Trius Advocaten

Nieuwsberichten

Als we seminaries inrichten of andere initiatieven opzetten, informeren we u daarover graag in deze rubriek. Wij houden u ook graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraktijk via duidelijke en onderbouwde nieuwsberichten. Op deze manier getuigen we van de expertise die u zoekt. 

Advocatenkosten terugvorderen bij een gerechtelijke procedure

03/05/2024

Kan ik de kosten van mijn advocaat recupereren bij een gerechtelijke procedure?   De procespartij die in een gerechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld (hierna ‘de verliezende partij’), kan sowieso haar advocatenkosten...

Kwijtschelding van restschulden na faillissement ondernemer-natuurlijke persoon

05/04/2024

Het faillissement is in het Belgisch recht een vereffeningsprocedure. Grosso mode moet het actief te gelde worden gemaakt en met de opbrengst moeten de schuldeisers zo veel als mogelijk betaald worden, weliswaar rekeninghoudende met een door de...

Niet-conforme levering & verborgen gebreken bij aankoop woning

13/03/2024

Enkele maanden na de aankoop van zijn woning vraagt de koper een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een carport. Hierbij verneemt hij dat de achterbouw van zijn woning niet vergund is en dat regularisatie slechts mogelijk is als de...

Shortcut bij het innen van B2B-facturen

20/02/2024

Kan ik een versnelling hoger schakelen bij het innen van niet-betwiste doch onbetaalde B2B-facturen? Ja, onder bepaalde strikte voorwaarden is dat mogelijk.    Op basis van artikel 1445 Ger.Wb. is het immers mogelijk om louter op basis...

Kan de architect ontsnappen aan de in solidum aansprakelijkheid met de aannemer?

30/01/2024

De aannemer en de architect zijn aansprakelijk voor de fouten in de uitvoering van hun respectievelijke contractuele verbintenissen ten aanzien van de bouwheer.   Wanneer schade werd veroorzaakt als gevolg van samenlopende fouten van zowel...

Actiemogelijkheden voor aannemers tegen in gebreke blijvende onderaannemers

19/01/2024

Elke aannemer die een beroep doet op onderaannemers krijgt er wel eens mee te maken: de onderaannemer levert gebrekkig werk, wordt aangemaand om de problemen op te lossen, maar blijft in gebreke waardoor de (hoofd)aannemer geconfronteerd wordt...

Ben ik als slachtoffer van phishing machteloos ten aanzien van mijn bank? Neen, zo blijkt…

17/02/2023

Ben ik als slachtoffer van phishing machteloos ten aanzien van mijn bank? Neen, zo blijkt…   Phishing (of het “vissen” naar inloggegevens en persoonsgegevens van gebruikers van betaalinstrumenten via de verzending van berichten) kan...

Ook met een geografisch veel te ruim niet-concurrentiebeding moet rekening worden gehouden!

30/01/2023

Moet ik rekening houden met een geografisch veel te ruim niet-concurrentiebeding vervat in mijn overeenkomst?   Ik heb gedurende jaren in de regio West- en Oost-Vlaanderen voor onderneming A professionele boormachines verkocht en ik zou...

Iedereen wordt geacht de Wet te kennen, zeker ook de vastgoedmakelaar!

16/12/2022

Een vastgoedmakelaar bemiddelt bij de verkoop van een verhuurde kleine gemeubelde studio met een oppervlakte van +/- 18 m² gelegen in de studentenstad Leuven.   Enige tijd na de verkoop voert het Agentschap Wonen Vlaanderen in het kader...

Verkeersovertreding met een voertuig ingeschreven op naam van een vennootschap: opgelet bij betaling van de verkeersboete!

14/11/2022

Wanneer een verkeersovertreding wordt begaan met een voertuig ingeschreven op naam van een vennootschap en de bestuurder wordt bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd – bv. u wordt geflitst – wordt aan de vennootschap...

De meest efficiënte oplossing voor uw onbetaalde B2B-facturen is zonder twijfel een advocaat.

23/05/2022

Volgens de laatste studie van Graydon inzake het betaalgedrag wordt in Vlaanderen slechts 65,95 % van de aan de Vlaamse bedrijven overgemaakte facturen volgens de afspraken betaald. Derhalve wordt in Vlaanderen bijna 35 % van de facturen niet...

Vervreemdingsverbod in een leasingovereenkomst: schadevergoeding duidelijker afgelijnd

04/02/2021

Nog maar eens de derde-medeplichtigheid van de beroepshandelaar in autovoertuigen bij miskenning van het vervreemdingsverbod in een leasingovereenkomst: voorzichtigheid blijft geboden maar de schadevergoeding duidelijker afgelijnd. Het...

Kwalificatie of benaming van cruciaal belang bij afsluiten kredietovereenkomst

04/02/2021

Bij het afsluiten van kredietovereenkomsten met financiële instellingen hebben bedrijven en ondernemers vaak vooral oog voor de kost (de intrestvoet) en de duur van de kredietovereenkomst. Nochtans kan ook de kwalificatie of de benaming van de...

Soms heeft een kunstenaar ook baat bij wat minder “flou artistique”

22/09/2020

Alhoewel social media thans kunstenaars al heel wat mogelijkheden biedt om hun creaties aan de wereld te tonen, doen veel beroepskunstenaars ook op heden nog steeds beroep op een kunstgalerie om hun werken te promoten en te...

Dekt de vlag “tienjarige aansprakelijkheid” eigenlijk nog wel de lading?

22/09/2020

Op basis van de artikelen 1792 en 2270 B.W. zijn aannemers en architecten gedurende tien jaar aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit van het door hen ontworpen of uitgevoerd gebouw of groot werk geheel of gedeeltelijk in het gedrang...

Meer dan een plexiwand tussen het beroep van architect en dat van aannemer van openbare of private werken

22/09/2020

Eenzelfde persoon kan niet tegelijkertijd het beroep van architect en het beroep van aannemer van openbare en private werken uitoefenen. Er geldt immers een onverenigbaarheid van het beroep van architect met dat van aannemer van openbare en...