Trius Advocaten

Advocatenkosten terugvorderen bij een gerechtelijke procedure

Kan ik de kosten van mijn advocaat recupereren bij een gerechtelijke procedure?

 

De procespartij die in een gerechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld (hierna ‘de verliezende partij’), kan sowieso haar advocatenkosten (erelonen en kosten) niet recupereren. De procespartij daarentegen die in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld (hierna ‘de winnende partij’), kan weldegelijk de kosten die zij aan haar advocaat heeft betaald recupereren van de verliezende partij. Uiteraard steeds onder voorbehoud van voldoende financiële draagkracht bij de verliezende partij.

 

Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek laat daarover geen twijfel mogelijk: ieder (eind)vonnis van een rechtbank veroordeelt de verliezende partij in de kosten, zelfs als dat niet zou worden gevraagd.

 

Eerste cruciale voorwaarde om advocatenkosten te kunnen recupereren is dus dat u de gerechtelijke procedure wint!

 

Kan de winnende partij dan haar volledige advocatenkosten recupereren van de verliezende partij? Nee. Het Belgisch recht heeft ervoor gekozen om de recuperatie van advocatenkosten te beperken of toch minstens te reguleren. Die regulering is gebeurd door de invoering van de rechtsplegingsvergoeding.

 

Volgens artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek is een rechtsplegingvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de winnende partij. Naar Belgisch recht kan de winnende partij nooit haar advocatenkosten an sich maar enkel de rechtsplegingsvergoeding recupereren van de verliezende partij.

 

Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald bij Koninklijk Besluit en wordt desgevallend tussentijds geïndexeerd. Dat bedrag is afhankelijk van het bedrag van de vordering van de eisende partij: hoe hoger het bedrag van de vordering van de eisende partij, hoe hoger het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding.

 

Sinds 1 november 2022 zijn de bedragen van de wettelijke rechtsplegingsvergoeding als volgt:

 

 

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

< 250,01 €

225,00 €

112,50 €

450,00 €

< 750,01 €

300,00 €

187,50 €

750,00 €

< 2500, 01 €

600,00 €

300,00 €

1500,00 €

< 5000,01 €

975,00 €

562,50 €

2250,00 €

< 10.000,01 €

1350,00 €

750,00 €

3000,00 €

< 20.000,01 €

1650,00 €

937,50 €

3750,00 €

< 40.000,01 €

3000,00 €

1500,00 €

6000,00 €

< 60.000,01 €

3750,00 €

1500,00 €

7500,00 €

< 100.000,01 €

4500,00 €

1500,00 €

9000,00 €

< 250.000,01 €

7500,00 €

1500,00 €

15.000,00 €

< 500.000,01 €

10.500,00 €

1500,00 €

21.000,00 €

< 1.000.000,01 €

15.000,00 €

1500,00 €

30.000,00 €

> 1.000.000,01 €

22.500,00 €

1500,00 €

45.000,00 €

Indien één van de partijen dit vraagt kan de rechter met gemotiveerde beslissing het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding verminderen dan wel verhogen, weliswaar binnen de marges van het minimum- en het maximumbedrag.

 

Verminderen kan alleen omwille van de (beperkte) financiële draagkracht van de verliezende partij, verhogen kan omwille van de complexiteit van de zaak, de contractueel bepaalde vergoedingen voor de winnende partij of het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

 

Soms, in minder arbeidsintensieve procedures zoals het invorderen van belangrijke openstaande en niet-betwiste facturen, zal de rechtsplegingsvergoeding voldoende zijn om de volledige advocatenkosten te dekken. Vaker, in meer arbeidsintensieve procedures zoals het betwisten van een dringende reden tot ontslag van een werknemer, zal de rechtsplegingsvergoeding evenwel ontoereikend zijn om de volledige advocatenkosten te recupereren. Dat is evenwel de keuze van de wetgever geweest, allicht ook om eventuele wantoestanden waarbij advocatenkosten nodeloos worden opgeblazen te vermijden.

 

De belangrijkste les blijft: werk samen met een ervaren en gespecialiseerd advocatenkantoor zoals Trius Advocaten, waardoor u aanzienlijk de kans vergroot om een procedure winnend af te sluiten en dus aan de ontvangerszijde te staan inzake advocatenkosten.