Trius Advocaten

Vakgebieden

Trius Advocaten heeft ervaring en expertise opgebouwd in talrijke domeinen van de rechtspraktijk, waarbij een belangrijke klemtoon ligt op het ondernemingsrecht.

We lichten hier voor u elk van de vakgebieden toe en geven u mee welke van de Trius Advocaten in de betrokken rechtsmateries zijn gespecialiseerd.