Trius Advocaten

Vennootschapsrecht

 • Oprichting van vennootschappen : o.m. keuze van rechtsvorm, statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Werking van de organen van de vennootschap : algemene vergadering, raad van bestuur
 • Corporate housekeeping
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Overdracht van aandelen, fusie en splitsing
 • Joint ventures
 • Familiale opvolging
 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden
 • Herstructurering
 • Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en zaakvoerders
 • Gedwongen overdracht en overname van aandelen

 

Contactpersonen