Trius Advocaten

Arbeidsrecht

 • Opstellen arbeidsovereenkomsten (werknemers, bedienden, handelsvertegenwoordigers, betaalde sportbeoefenaars, …)
 • Opstellen clausules arbeidsovereenkomst (niet-concurrentiebeding, scholingsbeding, proefbeding, beding van vastheid van betrekking, …)
 • Opstellen van ontslagdocumenten
 • Uitzendarbeid
 • Intellectuele creaties in dienstverband
 • Loon, voordelen van alle aard, werknemersparticipaties
 • Diefstal van bedrijfsgeheimen
 • Bescherming van de privacy
 • Schijnzelfstandigheid
 • Ontslag om dringende reden
 • Opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • Misbruik van ontslagrecht
 • Optreden in rechte in individuele arbeidsgeschillen
 • Bijdrageplicht RSZ
 • Sociaal statuut zelfstandige
 • Sociaal strafrecht (administratieve geldboetes)

 

Contactpersonen