Trius Advocaten

Disclaimer

1.

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door VOF Trius Advocaten, met zetel gevestigd te 8501 Heule (Kortrijk), Pastoriestraat 2 en met ondernemingsnummer 0473.758.193.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door het gebruik van de website aanvaardt de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden en verbindt de bezoeker er zich toe deze na te leven.

 

2.

Deze website heeft als doel de bezoeker vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent VOF Trius Advocaten en de door haar aangeboden dienstverlening alsook algemene juridische informatie te verstrekken via nieuwsbrieven en –berichten.

Onze website en onze nieuwsbrieven en –berichten beogen geenszins het verstrekken van juridisch advies. De erin opgenomen informatie kan derhalve niet worden beschouwd als een advies omtrent een concrete situatie.

 

3.

Deze website en de erop verstrekte informatie is eigendom van VOF Trius Advocaten en is beschermd door intellectuele rechten die berusten bij VOF Trius Advocaten.

De op deze website verstrekte informatie mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF Trius Advocaten.

 

4.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden. Dergelijke links of verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud van deze websites. VOF Trius Advocaten heeft op geen enkele wijze zeggenschap over de inhoud of kenmerken van deze websites en is hiervoor in geen geval aansprakelijk.

 

5.

VOF Trius Advocaten draagt er zorg voor dat de informatie op de website correct is en levert hiertoe alle redelijke inspanningen. Dit neemt niet weg dat de informatie op de website onvolledig, achterhaald of onvoldoende nauwkeurig kan zijn. De informatie op de website wordt daarom weergegeven zonder enige vorm van garantie en kan op elk ogenblik worden aangevuld, verwijderd of aangepast.

VOF Trius Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze website te vinden is, noch voor schade als gevolg van slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

VOF Trius Advocaten is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website en die veroorzaakt is door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen of hacking.

 

6.

De inhoud van deze website wordt beheerst door het Belgisch recht en moet overeenkomstig het Belgisch recht worden geïnterpreteerd.

De rechtbanken te Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te  nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.