Trius Advocaten

Erelonen

Het hanteren van transparante en correcte tarieven is een belangrijke bekommernis van ons. We maken dan ook al bij het eerste contact met u een duidelijke afspraak over kosten en erelonen.

 

Ereloon

Het ereloon voor het honoreren van onze prestaties bepalen we doorgaans op basis van een uurtarief dat varieert per advocaat naargelang zijn ervaring en specialiteit.

Voor het invorderen van niet-betwiste factuurschulden spreken we een ereloon af in functie van de waarde van de uitstaande factuurschuld, waarbij we uiteraard degressieve ereloonschalen hanteren.

Indien u voor de realisatie van een bepaald project (legal audit van uw bedrijf, revisie van contracten of vennootschapsdocumenten, bijstand bij de overdracht of overname van een onderneming, enz.) intensieve bijstand nodig heeft gedurende een bepaalde periode, maken wij specifieke afspraken over ons ereloon.

 

Kosten

Naast het ereloon voor de prestaties die we leveren, factureren we ook bepaalde kosten die we voor de behandeling van uw dossier maken.

Uiteraard facturen we de door ons kantoor voorgeschoten gerechtskosten, kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten van vertaling, kosten bijstand technische raadsman, enz. zonder enige marge door.

Voor de gebruikelijke kantoorkosten zoals typwerk, telefoons, faxen, verplaatsingskosten, enz. rekenen we een forfaitair eenheidstarief aan.

 

Facturatie

Behalve in incassodossiers worden de geleverde prestaties en kosten maandelijks afgerekend (tenzij er in de voorbije maand bijna geen prestaties werden geleverd).

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.