Trius Advocaten

Onze naam hebben we niet toevallig gekozen

U windt er geen doekjes om. En van uw juridisch adviseurs verlangt u hetzelfde. Geen theoretische beschouwingen dus, maar praktische oplossingen. Geen loze beloftes, maar eerlijke adviezen. En duidelijke afspraken over erelonen en dossierkosten.

Die no-nonsense aanpak vindt u bij Trius Advocaten. Gespecialiseerde zakenadvocaten die voor u waterdichte contracten opmaken en vlot uw geschillen regelen. En die u niet alleen adviseren, maar als partner pro-actief met u meedenken.

We hebben onze naam dan ook niet toevallig gekozen. Om u te verzekeren van uitmuntend advies en een optimale ondersteuning, verbinden we recht (ius) met drie (tres) van onze troeven: gespecialiseerd, no-nonsense en pro-actief.

Voor juridisch advies, voor opmaak van uw contracten, voor uw belangenbehartiging bij geschillen: contacteer ons voor een verkennend gesprek.

Laatste nieuwsberichten

Kwijtschelding van restschulden na faillissement ondernemer-natuurlijke persoon

05/04/2024

Het faillissement is in het Belgisch recht een vereffeningsprocedure. Grosso mode moet het actief te gelde worden gemaakt en met de opbrengst moeten de schuldeisers zo veel als mogelijk betaald worden, weliswaar rekeninghoudende met een door de...

Niet-conforme levering & verborgen gebreken bij aankoop woning

13/03/2024

Enkele maanden na de aankoop van zijn woning vraagt de koper een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een carport. Hierbij verneemt hij dat de achterbouw van zijn woning niet vergund is en dat regularisatie slechts mogelijk is als de...

Shortcut bij het innen van B2B-facturen

20/02/2024

Kan ik een versnelling hoger schakelen bij het innen van niet-betwiste doch onbetaalde B2B-facturen? Ja, onder bepaalde strikte voorwaarden is dat mogelijk.    Op basis van artikel 1445 Ger.Wb. is het immers mogelijk om louter op basis...

Kan de architect ontsnappen aan de in solidum aansprakelijkheid met de aannemer?

30/01/2024

De aannemer en de architect zijn aansprakelijk voor de fouten in de uitvoering van hun respectievelijke contractuele verbintenissen ten aanzien van de bouwheer.   Wanneer schade werd veroorzaakt als gevolg van samenlopende fouten van zowel...