Trius Advocaten

Internationaal Privaatrecht

  • Bepalen van het toepasselijk nationaal recht op internationale overeenkomsten
  • Bepalen van de bevoegde nationale rechtbank in internationale rechtsgedingen
  • Incasso buitenlandse schuldvorderingen
  • Erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen in België

 

Contactpersonen