Trius Advocaten

Bank- en hypotheekrecht

  • Consumentenkrediet
  • Lening- en kredietovereenkomsten
  • Hypothecair krediet
  • Documentair krediet
  • Bankdocumenten (overschrijvingen, cheques, wisselbrieven, bankgaranties, …)
  • Aansprakelijkheid van de bank
  • Beslag en uitwinning hypotheken

 

Contactpersonen