Trius Advocaten

De meest efficiënte oplossing voor uw onbetaalde B2B-facturen is zonder twijfel een advocaat.

Volgens de laatste studie van Graydon inzake het betaalgedrag wordt in Vlaanderen slechts 65,95 % van de aan de Vlaamse bedrijven overgemaakte facturen volgens de afspraken betaald. Derhalve wordt in Vlaanderen bijna 35 % van de facturen niet tijdig betaald, waarbij 15,41 % van de facturen meer dan 90 dagen na de vervaldatum of niet wordt betaald.

Ondanks inspanningen van de wetgever om de betalingstermijn van facturen te verkorten blijft de laattijdige betaling van niet betwiste facturen voor veel Vlaamse bedrijven een groot probleem, dat door de recente en opéénvolgende crisissen alleen maar nijpender is geworden. Ondernemingen komen soms in ernstige financiële problemen als gevolg van de niet tijdige betaling van hun eigen facturen.

Nochtans bestaat er voor onbetaalde B2B-facturen een gans pallet aan mogelijke oplossingen. Zo kan na een vruchteloze voorafgaande ingebrekestelling :

 • Via dagvaarding een klassieke gerechtelijke procedure worden opgestart voor de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
 • Via verzoekschrift een zogenaamde IOS-procedure (Invordering Onbetwiste Geldschulden) worden opgestart die wordt afgehandeld buiten de rechtbank en door een gerechtsdeurwaarder;
 • Via digitaal verzoek voor grensoverschrijdende facturen een Europees betalingsbevel worden bekomen;
 • Via verzoekschrift onder bepaalde voorwaarden een intern betalingsbevel worden aangevraagd voor binnenlandse facturen van geringe omvang;
 • Louter op voorlegging van de openstaande facturen onder bepaalde voorwaarden onmiddellijk bewarend derdenbeslag gelegd worden op bepaalde tegoeden van uw debiteur bij derden of banken;
 • Via (schriftelijke) onderhandelingen gezocht worden naar een minnelijke regeling inzake de betaling van de openstaande facturen;

Bij wie moet u aankloppen voor het oplossen van uw onbetaalde facturen ?

Alhoewel er op de markt van het debiteurenbeheer vele spelers actief zijn zoals incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, accountants, boekhouders, enz… , heeft een advocaat ontegensprekelijk een aantal troeven die de andere spelers niet kunnen uitspelen :

 • enkel een advocaat kan het volledige pallet van mogelijke oplossingen voor onbetaalde facturen aanbieden:  
 • zo kan een advocaat als enige tijdens schriftelijke onderhandelingen vertrouwelijke briefwisseling uitwisselen met de advocaat van de debiteur wat in zeer belangrijke mate de kans op een minnelijke (afbetalings-)regeling doet toenemen. Heel wat debiteuren zijn immers zeer terughoudend om bepaalde toegevingen te doen in briefwisseling die officieel is en die naderhand bij uitblijven van een minnelijke regeling tegen hen wordt gebruikt tijdens een eventuele latere gerechtelijke procedure. De vertrouwelijkheid van de briefwisseling tussen advocaten is dan ook een zeer belangrijke troef om alsnog tot een minnelijke oplossing van uw openstaande facturen te komen.
 • blijkt een minnelijke regeling uiteindelijk onmogelijk dan heeft een advocaat als enige de bevoegdheid om op te treden voor de rechtbanken of om aan een gerechtsdeurwaarder opdracht te geven tot het opstarten van een IOS-procedure.

De andere spelers op de markt van het debiteurenbeheer kunnen daarentegen slechts een klein deel van het pallet aan oplossingen aanbieden en zullen al vlug verplicht worden om u alsnog na het nodige tijdverlies naar een advocaat door te verwijzen voor een effectieve oplossing voor uw onbetaalde facturen.

 • een advocaat heeft in tegenstelling tot bepaalde andere spelers een zeer gedegen juridische opleiding genoten en beschikt derhalve over de nodige kennis om uit voormeld pallet van mogelijke oplossingen de beste oplossing voor uw specifieke onbetaalde factuur te kiezen en toe te passen. 

 

Een van de grootste misvattingen is immers dat het oplossen van uw onbetaalde facturen ‘bandwerk’ zou zijn waarbij steevast moet worden gekozen voor de klassieke gerechtelijke procedure voor de rechtbank. Het oplossen van onbetaalde facturen is daarentegen maatwerk waarbij voor elk specifiek geval in functie van de concrete omstandigheden van het geval de juridisch correcte oplossing moet gekozen worden uit het ganse pallet van mogelijke oplossingen. Een advocaat is bij uitstek goed geplaatst om die keuze juist te maken.

 

 • een advocaat is tenslotte ook gehouden aan een ganse reeks deontologische verplichtingen zoals het beroepsgeheim, de vertrouwelijkheid van de briefwisseling, de plicht tot afscheiding van financiële rekeningen, plicht tot diligentie en toewijding enz…. waardoor u er ten volle kunt op vertrouwen dat het oplossen van uw openstaande facturen niet alleen op een juridisch onderbouwde manier gebeurt maar tevens op een correcte, onafhankelijke en doortastende wijze doch met respect voor de wettelijke voorschriften én de elementaire vereisten van correct handelen.

Gelet op al deze troeven is een advocaat zonder twijfel de meest efficiënte oplossing voor uw onbetaalde facturen.

Als u interesse hebt in de manier waarop Trius Advocaten onbetaalde B2B-facturen oplost, neem dan gerust contact met ons op.