Trius Advocaten

Meer dan een plexiwand tussen het beroep van architect en dat van aannemer van openbare of private werken

Eenzelfde persoon kan niet tegelijkertijd het beroep van architect en het beroep van aannemer van openbare en private werken uitoefenen. Er geldt immers een onverenigbaarheid van het beroep van architect met dat van aannemer van openbare en private werken. De wettelijke basis voor deze onverenigbaarheid kan gevonden worden in art. 6 Architectenwet en art. 10, §1 van het reglement der beroepsplichten der architecten.

 

Met een arrest van 7 november 2019 heeft het Hof van Cassatie deze onverenigbaarheid nog wat verder verfijnd : de onverenigbaarheid geldt ook voor een architect die werkt in dienstverband van een aannemer van openbare of private werken, ook als die prestaties in dienstverband enkel worden verricht m.b.t. bouwprojecten waarin hij niet optreedt als architect. Het verbod beide beroepen te combineren is dus algemeen en kan geenszins worden beperkt tot een welbepaald bouwproject.

Iemand die voor een bouwpromotor in dienstverband ontwerpwerk verricht kan onmogelijk nog het beroep uitoefenen van architect zelfs niet voor bouwprojecten waaraan de bouwpromotor volledig vreemd is.