Trius Advocaten

Ook met een geografisch veel te ruim niet-concurrentiebeding moet rekening worden gehouden!

Moet ik rekening houden met een geografisch veel te ruim niet-concurrentiebeding vervat in mijn overeenkomst?

 

Ik heb gedurende jaren in de regio West- en Oost-Vlaanderen voor onderneming A professionele boormachines verkocht en ik zou dat nu in dezelfde regio willen doen voor onderneming B. Mijn overeenkomst met onderneming A bevat wel een niet-concurrentiebeding dat mij verbod oplegt om na beëindiging van de overeenkomst gedurende een jaar in gans Europa voor derden professionele boormachines te verkopen.

Moet ik rekening houden met dit niet-concurrentiebeding?

 

Het antwoord op voormelde vraag is sinds enige tijd JA.

 

Lange tijd werd een niet-concurrentiebeding dat onvoldoende beperkt was wat betreft de aard van de uitgesloten activiteiten, de periode gedurende dewelke het uitwerking heeft en het gebied of territorium waarbinnen het uitwerking heeft, als nietig beschouwd waardoor er eigenlijk geen rekening mee moest worden gehouden.

 

Waar ik al die jaren slechts professionele boormachines heb verkocht in de regio West- en Oost-Vlaanderen is het niet-concurrentiebeding in mijn overeenkomst dat een verbod oplegt om dit te doen in gans Europa veel te weinig beperkt wat het territorium betreft waarbinnen het uitwerking heeft en is het dus nietig. Ik kan het dan ook negeren en gewoon na beëindiging van mijn overeenkomst met onderneming A in dezelfde regio professionele boormachines verkopen voor onderneming B.

 

Sinds enige tijd zal een dergelijk geografisch veel te ruim niet-concurrentiebeding evenwel niet meer sowieso nietig verklaard worden.  Een dergelijk beding kan thans onder bepaalde voorwaarden, meer bepaald als dat beantwoordt aan de bedoeling van de partijen en geen afbreuk doet aan regels van openbare orde of dwingend recht, worden gematigd tot wat binnen de grenzen van een redelijke beperking van de vrijheid van ondernemen valt.

 

Zelfs als het niet-concurrentiebeding in mijn overeenkomst met onderneming A geografisch veel te ruim is, kan het beding in geval van betwisting overeind blijven en worden gematigd door het enkel uitwerking te laten hebben in de regio waarin ik voor onderneming A effectief actief ben geweest, nl.  West- en Oost-Vlaanderen. Als ik derhalve in dezelfde regio voor onderneming B eveneens industriële boormachines zou verkopen, dan is het risico groot dat dit een inbreuk vormt op mijn gematigd niet-concurrentiebeding. Ik doe er dus verstandig aan om toch rekening te houden met het niet-concurrentiebeding en dus geen professionele boormachines te verkopen voor onderneming B in West- en Oost-Vlaanderen.

 

Voortaan zal een onvoldoende beperkt niet-concurrentiebeding veel meer overeind blijven en dus moeten worden gerespecteerd voor zover het slaat op de werkelijk uitgeoefende activiteiten, beperkt is in tijd en uitwerking heeft in het territorium waarin ik voorheen ook effectief mijn activiteiten heb uitgeoefend.

 

 

 

Speculeren op de vermoedelijke nietigheid van het niet-concurrentiebeding zal er dus niet meer bij zijn.