Trius Advocaten

Verkeersovertreding met een voertuig ingeschreven op naam van een vennootschap: opgelet bij betaling van de verkeersboete!

Wanneer een verkeersovertreding wordt begaan met een voertuig ingeschreven op naam van een vennootschap en de bestuurder wordt bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd – bv. u wordt geflitst – wordt aan de vennootschap gevraagd om de identiteit van de bestuurder mee te delen.

 

De (vertegenwoordiger van de) vennootschap moet dit meedelen binnen de 15 dagen vanaf het versturen van de vraag om inlichtingen (art. 67ter Wegverkeerswet). Het niet naleven van deze mededelingsplicht is strafbaar (art. 29ter, eerste lid Wegverkeerswet) en kan aanleiding geven tot o.m. een stevige geldboete.

 

Een veroordeling wegens het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder veronderstelt wel dat het Openbaar Ministerie aantoont dat de vraag om inlichtingen werd aangeboden aan de zetel van de vennootschap. Vroeger volstond het bewijs van verzending van de vraag tot inlichtingen en werd hieruit een vermoeden van ontvangst afgeleid. Uit enkele recente arresten van het Hof van Cassatie blijkt dat deze redenering niet meer wordt gevolgd: er moet worden aangetoond dat de vraag tot inlichtingen werd aangeboden aan de zetel van de vennootschap. Indien dit laatste niet wordt aangetoond, kan geen veroordeling worden uitgesproken wegens het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder.

 

De vraag om inlichtingen is niet aan vormvoorwaarden gebonden en moet niet bestaan uit een apart antwoordformulier. Vaak wordt aan de vennootschap een ‘verkeersboete’ toegestuurd, waarbij in één beweging enerzijds wordt gevraagd om de bestuurder van het voertuig te identificeren  en anderzijds wordt meegedeeld hoeveel de boete bedraagt, waarbij de vennootschap de mogelijkheid krijgt om de boete onmiddellijk te betalen. Hierin schuilt het gevaar: de verkeersboete wordt betaald zonder acht te slaan op de vraag om inlichtingen. De vertegenwoordiger van de vennootschap verkeert in de veronderstelling dat de zaak is afgehandeld, terwijl dit niet het geval is aangezien de identiteit van de bestuurder niet werd meegedeeld. 

 

Opgelet dus bij betaling van de verkeersboete: vergeet niet om mee te delen wie de bestuurder was van het voertuig.