Trius Advocaten

Veerle Carron

Veerle Carron is geboren in Diksmuide op 25 mei 1964.

Zij volgde middelbaar onderwijs aan het lyceum Onze-Lieve-Vrouw-van-Vlaanderen te Kortrijk waar zij in 1982 afstudeerde in de richting Latijn-Grieks.

Na het behalen van een kandidaatsdiploma in de Geschiedenis studeerde zij in 1989 af als licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, onderscheiding).
Zij is sinds 1 oktober 1990 ingeschreven aan de balie van Kortrijk als advocaat en combineerde die activiteit aanvankelijk met een mandaat als assistente van Prof. Koen Geens aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (K.U.Leuven). Veerle Carron is stichtend vennoot van Trius Advocaten.

Veerle Carron legt zich vooral toe op het vennootschapsrecht in al zijn aspecten, waarbij zij kan bogen op een jarenlange ervaring in zowel advies- als procedurewerk.

Zij adviseert en begeleidt u bij

 • oprichtingen van vennootschappen: keuze van de rechtsvorm, statuten
 • ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • overdrachten van aandelen of handelszaak
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • familiale opvolging
 • ondernemingen in moeilijkheden

Zij adviseert en verdedigt uw belangen bij

 • geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en zaakvoerders
 • gedwongen overdracht en overname van aandelen
 • burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Daarnaast is zij voornamelijk actief in de sector van het handelsrecht (handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht, mededingingsrecht).
Veerle Carron genoot tevens een opleiding als bemiddelaar in handelszaken. Bemiddeling vormt een alternatief voor de klassieke gerechtelijke procedure, en houdt in dat de bemiddelaar, als neutrale persoon, bemiddelt tussen partijen bij een geschil, hen ondersteunt in het communicatieve proces met als ideale uitkomst dat partijen zelf tot een akkoord komen.

Veerle Carron heeft ook meerdere artikels gepubliceerd en is medeauteur van de "BVBA in de praktijk" en "Vennootschap en aansprakelijkheid".
Zij was van 1994 tot 1998 bestuurslid en voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie en van 1998 tot 2000 voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie.

 

Voorkeurmateries

 • Vennootschapsrecht
 • Ondernemings(contracten)recht
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Familiale opvolging