Trius Advocaten

Nicolas Vanlerberghe

Nicolas Vanlerberghe is geboren in Kortrijk op 15 april 1967.

Hij volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefscollege te Izegem waar hij in 1985 afstudeerde in de richting Latijn-Grieks.

Op 12 juli 1990 studeerde hij af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na een aanvullende specialisatieopleiding studeerde hij op 10 juli 1991 ook af als licentiaat in de criminologie aan de Universiteit Gent.
Nadien liep hij stage aan de Kortrijkse Balie, waar hij sinds 1996 als advocaat is ingeschreven. Nicolas Vanlerberghe is stichtend vennoot van het Advocatenkantoor Trius Advocaten.

Vandaag is Nicolas Vanlerberghe binnen het kantoor vooral actief in de juridische sectoren arbeidsrecht (in het bijzonder de juridische begeleiding van alle vormen van beëindiging van arbeidsovereenkomsten, voornamelijk aan werkgeverszijde), ondernemings(contracten)recht (zoals het juridisch begeleiden en redigeren van agentuur-, concessie- en franchiseovereenkomsten, alsook het afhandelen van alle mogelijk geschillen tussen ondernemingen of ondernemers, dit zowel minnelijk als via een gerechtelijke procedure), bouwrecht (meer specifiek het oplossen van alle mogelijke juridische geschillen die naar aanleiding van een bouwproject kunnen ontstaan tussen bouwheer, architect, aannemers en/of onderaannemers) en aansprakelijkheidsrecht (meer bepaald het afhandelen, minnelijk of gerechtelijk, van alle mogelijke gevallen van aansprakelijkheid die ondernemingen en ondernemers kunnen oplopen). Hij is binnen het kantoor ook verantwoordelijk voor alles wat met incasso- en insolventierecht te maken heeft, zoals het invorderen van facturen op binnen- en buitenlandse debiteuren, het begeleiden van insolventieprocedures zoals faillissement en gerechtelijke reorganisatie en het voeren van allerhande beslagprocedures. 

 

Voorkeurmateries

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemings(contracten)recht
  • Bouwrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Incasso-, insolventie- en beslagrecht