Trius Advocaten

Omgevingsrecht

  • Bijstand bij de voorbereiding en opmaak van vergunningen
  • Formuleren van bezwaren tijdens openbare onderzoeken omtrent gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of particuliere vergunningsaanvragen; Bijstand van lokale besturen bij de beoordeling van bezwaren
  • Procedurele bijstand in het kader van vergunningsbetwistingen
  • Procedurele bijstand in het kader van handhavingsprocedures

 

Contactpersonen