Trius Advocaten

Administratief recht en overheidsopdrachtenrecht

  • Bijstand van de overheid en ondernemers bij de gunning (of niet-gunning) van een overheidsopdracht
  • Bijstand bij de motivering van gunningsbeslissingen
  • Bijstand bij onderhandelingen als overheid of als ondernemer met de overheid
  • Bijstand van de overheid of de ondernemer bij de uitvoering van de opdracht en/of moeilijkheden/discussies tijdens de uitvoering
  • Verdediging in rechte bij juridische geschillen inzake overheidsopdrachten
  • Onderwijsrecht (discussies over de attestering op het einde van het schooljaar)
  • Gemeenterecht
  • Administratief vastgoedrecht: discussies over onroerend erfgoed, leegstand, ongeschiktheid,
  • Overheidsaansprakelijkheid

 

Contactpersonen