Inschrijven op onze nieuwsbrief Voor een beknopte en heldere toelichting bij de recentste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak: vertrouw ons uw e-mailadres toe.

Op onderstaande websites vindt u nog meer waardevolle informatie.

Juridische links

Juriport www.juriport.be 
Grondwettelijk Hof www.const-court.be
Hof van Cassatie www.cassonline.be/easycms/home
Hof van Justitie  curia.europe.eu
Raad van State www.raadvst-consetat.be
Benelux-Gerechtshof www.courbeneluxhof.be/nl/arresten_lst.asp
Juridat www.juridat.be
Orde van Vlaamse balies www.advocaat.be
Balie van Advocaten Kortrijk www.baliekortrijk.be
Koninklijke federale van het Belgisch notariaat  www.notaris.be
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders van België www.gerechtsdeurwaarders.be
Instituut voor bedrijfsjuristen  www.ije.be
Belgisch Staatsblad www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Publicatieblad van de Europese Unie eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=nl
Fod justitie www.just.fgov.be/index_nl.htm
Juridisch woordenboek www.juridischwoordenboek.be

 

Varia

Kruispuntbank kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html 

 

site by tales.be